Schakeling is geplaatst op 20 februari 2012

Tijdschakelaar met complementaire transistoren

Wanneer de 24 Volt voedingsspanning op de schakeling aanwezig is, zal het relais(RE) aangetrokken zijn. Wanneer drukknop(S) kortstondig ingedrukt gaat worden, zal het relais afvallen. Het relais blijft stroomloos gedurende de periode welke instelbaar is via de instelpots (P1 t/m P4) en varieert tussen 1...300 seconden. Zoals in het schema zichtbaar, zijn de vier instelpots in serie geschakeld, omdat een instelpot van 40 Mohm nagenoeg niet verkrijgbaar is. Indien u in het bezit bent van een instelpot met een hogere weerstandswaarde, kunt u varieren met de instelpots de totale weerstand moet op 40 Mohm uitkomen voor de aangegeven tijdslijn. Afhankelijk van de middels (P1 t/m P4) ingestelde tijd, zal na afloop van deze tijd het relais weer aantrekken. Wanneer u in de periode dat het relais afgevallen is op drukknop(S) drukt, heeft dat geen effect op de tijd. Het tweede contact van het relais is middels aansluitpunten beschikbaar voor schakel-doeleinden en te gebruiken op een zelf te kiezen wijze.
0011.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster