Schakeling is geplaatst op 05 maart 2006

Schakeling is aangepast op 06 maart 2012

Automatisch pick-up afslag met ingebouwde 15 seconden vertraging.

Er is een periode geweest waarin de toen gefabriceerde platenspelers ookwel pick-up genoemd, NIET waren voorzien van een automatische afslag waardoor de naald van de plaat gehaald moest worden waarna het draaiplateau stopte. Het kwam met dat soort modellen nog al eens voor dat de plaat afgespeeld was, en de naald keurig in de laatste groef van plaat bleef waarbij er een krasserige toon uit de speaker kwam. Deze situatie is zowel voor naald als plaat niet echt bevordelijk, deze schakeling lost dat probleem op. De werking is als volgt: indien de platenspeler in werking gezet wordt door de arm naar binnen te schuiven en de naald in de buitenste groef te plaatsen, zal via de microswitch(S) welke reeds in de platenspeler-arm verwerkt is de vaakt gebruikte 1-fase spleetpool-motor inschakelen. Bij dit soort motoren drijft de rotor via een riem het plateau aan waarop een plaat gelegd kan worden om af te spelen. Tegelijk met het inschakelen van de motor, gaat de LED(wit) oplichten. Deze LED is in een stukje aluminium U-profiel gemonteerd in de platenspeler-behuizing. in het tegenoverliggende deel van het u-profiel, is een 3mm gaatje geboord waaronder de LDR is geplaatst. Onderaan de arm is een in Z-vorm gebogen messing vaantje geplaatst. De LED belicht tijdens afspelen van de plaat de LDR waardoor deze een minimale weerstand heeft. Wanneer de plaat aan het eind komt en de vaak 30mm brede uitloopgroef binnenkomt, schuift het vaantje steeds dichter naar het 3mm gaatje. Hierdoor krijgt de LDR steeds minder licht en zal de weerstandswaarde oplopen. Op de detailtekening(welke onder het schema staat)is de wijze van plaatsing LED, LDR, en vaantje goed zichtbaar. Op het moment dat de weerstand van de LDR evenhoog is als de totale weerstand van R1+P1, zal de uitgang(pin 6) van IC1 omklappen van +0,6 naar -14 Volt. Via instelpot(P1) kan dus een afregeling plaatsvinden in combinatie met de gebruikte LDR. Het omklappen van de uitgang van IC1 is voldoende om de platenspeler te doen stoppen, echter hebben sommige platenspelers tijdens het opstarten van het plateau een vervelend resonantie-geluid welke via de luidspreker hoorbaar is. Dit is een reden, om een plaat te vervangen/om te draaien zonder het plateau uit te schakelen. Om in deze behoefte te voorzien, is er een afzet-vertraging ingebouwd. De afzet-vertraging is opgebouwd via de componenten rondom IC2, waarbij condensator(C1) een tijdsbepalende functie heeft(met de hier gebruikte waarden ongeveer 15 seconden bij stopzetten motor. Een ander voordeel van de vertragings-functie is dat bij het weer inschakelen het plateau ongeveer 4 seconden laten inschakeld, waardoor u rustig de arm op de juiste plaats kunt zetten. Als laatste is er nog een schakeltrap T1, T2 toegevoegd, waarmee he relai(RE) in/uit-geschakeld zal worden. Het schakelcontact van het relais, stuurt rechtstreeks de platenspeler-motor. In het schema zal het u zijn opgevallen dat linksboven de schakelaar(S1)en LED en LDR niet zijn verbonden met de bijbehorende aansluitpunten(draad welke uitkomt in een kruisje). Dit is gedaan om aan te geven dat die drie componenten zich buiten de print bevinden. De in de detailtekening zichtbare draden van LED, LDR en S1A/S1B(microswitch via arm) kunnen rechtstreeks worden verbonden met de aansluitpunten.
0023.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

0023a.png
Detailtekening van constructie LED en LDR en S1 in de pick-up.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden. De losstaande componenten LDR,LED en S1 zijn middels blauwe banen verbonden met de corresponderende aansluitpunten, en geven de draden aan welke zichtbaar zijn in de detailtekening.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster