Schakeling is geplaatst op 13 april 2006
Schakeling is aangepast op 14 april 2012
Timer 5-30 minuten.
Eenvoudig opgezette timer, welke na een instelbare tijdsperiode(stappen van 5 minuten) een relais doet omklappen. Voor de tijdsduurbepaling zijn de componenten weerstand(R3 t/mR8) en condensator(C2) van belang, de huidige component-waarden geven tijdsduurstappen van 5 minuten. Deze stappen zijn eenvoudig instelbaar via standenschakelaar(S1). Wanneer de tijdsduur-perioden voor de te gebruiken toepassing niet voldoen, kunt u door verandering van de waarden van eerder genoemde componenten andere tijdsduur-perioden bewerkstelligen. De component-waarden kunnen via de volgende formule worden berekend TIJD(in seconden) = 1.1 maal CAPACITEIT C2(in farad maal WEERSTANDS-waarde R3 t/m R8 (in Ohm). Het mag duidelijk zijn dat de weerstanden(R3 t/m R8) middels het doorschakelen van standenschakelaar(S1) in serie worden geplaatst, dat wijzigen van een weerstandswaarde effect heeft op één of meerdere standen van schakelaar(S1). Een waardeaanpassing van condensator(C2) heeft op elke stand van standenschakelaar(S1) effect. Wanneer de ingestelde tijdsduur verstreken is zal pen 3 van het CMOS-KLOK integrated circuit omklappen naar HOOG, waardoor transistor(T1) in geleiding komt en het releais(RE) zal aantrekken. Op het schakelcontact van het relais, kunt iets aansluiten wat zal IN- of UIT-schakelen na de ingestelde tijdsduur-periode. Via drukknop(S3) kan een lopende tijdscyclus worden gereset, waarna direct een nieuwe tijdsduur-periode geactiveerd zal worden. Via schakelaar(S2) kan de gehele schakeling AAN of UIT worden gezet. De wijze van voeding is geheel vrij, u kunt kiezen voor een 9 Volt netvoeding eventueel via een spanningsadapter. Vanwege de relatief lage stroomopname (sterk afhankelijk van het relais) is voeding via een batterij/accu van 9 Volt ook goed mogelijk, hierdoor is mobiel gebruik van de schakeling zeer goed mogelijk.
0050.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster