Schakeling is geplaatst op 25 april 2012
Zelfschakelende buitenverlichting met tijdslimiet.
Deze zelfschakelende schakelaar(via een relais), kan zeer goed worden gebruikt om bijvoorbeeld de verlichting in een garage of de buitenverlichting langs de oprijlaan automatisch gedurende een bepaalde tijd te laten branden wanneer de duisternis ingetreden is. Deze inschakelautomaat, kan via een drukknop of via opvallende licht van bijvoorbeeld de koplampen van een auto in bedrijf gezet worden. Wanneer het buiten begint te schemeren, wordt de automatische-schakelaar via een shemer-detectie automatisch geactiveerd. Deze schermer-detectie bestaat uit een lichtgevoelige weerstand)LDR1) met daarachter direct een tweetrapsversterker, welke opgebouwd is rond de transistoren(T3 en T4). De lichtgevoeligheid of schemering kan via instelpot(P2) worden ingesteld. In de collector-lijn van transistor(T5) is een gloeilampje(LA1) opgenomen, welke zal oplichten wanneer de automatische-schakelaar standby staat. Dit lampje is eigenlijk een dag/nacht-indicatie, brandt lamp(LA1) dan is het nacht. De monostabiele multivibrator, welke is ondergeracht in het Intergrated Circuit(IC1) is dusdanig geschakeld dat bij voldoende daglicht de Schmitt-trigger ingang B (pen 5 van het IC) een laag niveau heeft. Daardoor is de functie gespert. Wanneer de lichtgevoelige weerstand(LDR2) belicht gaat worden, zal via de tweetrapsversterker bestaande uit de transistoren(T6 en T7) een negatieve puls opgewekt worden. De gevoeligheid van het gedeelte rond LDR2 is instelbaar via de instelpot(P3). De opgewekte negatieve puls zal via condensator(C6) worden aangeboden op de A1 en A2 ingangen van het Integrated Circuit (pen 3 en 4). Zolang de uitgang Q van het Integrated Circuit (pen 6) een logische "1" (hoog niveau) heeft, zal transistor(T1) in geleiding blijven. Daardoor zal het relais(RE1) in aangetrokken toestand verkeren. De drukschakelaar(S2), geeft u de mogelijkheid om de lichtgevoelige weerstand(LDR2) kort te sluiten. Deze kortsluit-actie, geeft een zelfde reactie van de schakeling als het belichten van LDR2. Hierdoor kunt u via drukknop(S2) de automatische-schakelaar handmatig inschakelen om bijvoorbeeld in de donkere uren uit de garage weg te rijden, waarbij het licht in de garage en oprijlaan zal branden en na enige tijd automatisch uitgaan. De tijd waarbij het relais(RE1) aangetrokken blijft, wordt bepaald door de capaciteit van condensator(C3) en de waarde van instelpot(P1). Deze RC-tijd kunt u vernaderen door de waarden van (C3 en/of P1) te veranderen volgens de formule T=RxC, waarbij de T(ijd) in seconden de hoeveelheid(C)apaciteit in Farad x de weerstand in Ohm is. De aangegeven waarden geven een tijdsduur van ongeveer 4 minuten. De voeding is eenvoudig van opzet, waarbij het neonlampje(NE1) als indicator dient voor aanwezigheid netspanning. Dit soort neonlampjes zijn tegenwoordig inclusief een voorschakel-weerstand in één behuizing en diverse kleuren verkrijgbaar. De lichtgevoelige weerstand (LDR1) dient zo te worden geplaatst, dat het omgevingslicht geen invloed heeft (enkel schermering moet worden opgevangen. De lichtgevoelige weerstand(LDR2) moet dusdanig geplaatst worden, dat de koplampen van een auto goed worden "gezien". De juiste werking van deze automatische schakelaar valt of staat met de detectie. Het schakelcontact van relais(RE1) is beschikbaar via de aansluitpunten(RE_MC , RE_NC en RE_NO). Deze aansluitingen kunt u gebruiken om de verlichting in de garage of langs de oprijlaan mee te schakelen. Afhankelijk van het opgenomen vermogen van de externe-verlichting, dient u een relais met zwaardere contact-belasting toe te passen.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
0063.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster