Schakeling is geplaatst op 30 april 2012
Tijdschakelaar voor minimaal 1 tot maximaal 80 seconden.
Deze timer is altijd instelbaar op een tijdsperiode(met de gebruikte tijdsbepalende componenten)van minimaal 1 tot maximaal 80 seconden. Het hart van de schakeling betreft een Integrated Circuit(IC1) welke twee monostabiele mulivibrator schakelingen bezit. Deze beide monostabiele multivibratoren zijn in SERIE geschakeld en de tweede monostabiele multivibrator wordt getriggert, nadat de eerste monostabiele multivibrator afvalt. De genoemde minimale en maximale tijdsperioden, worden bepaald door de tijdsperioden van de twee monostabiele multivibratoren bij elkaar op te tellen. De minimale tijdsperiode is per monostabiele multivibrator 0,5 seconde. Wanneer u de waardes van de weerstanden(R1 en R3) verkleind, worden de tijdperioden nog korter. Om per monostabiele multivibrator een maximale tijdsperiode van 40 seconden te kunnen realiseren, hebben de tijd-condensatoren(C1 en C2) een waarde van 1000F. De uitgangen van beide monostabiele multivibratoren(pen 4 en 12) zijn beide naar een NAND-poort(IC2C en IC2A)gebracht. In rust-toestand zullen beide ingangen van NAND-poort(IC2A) HOOG zijn, hierdoor is de uitgang LAAG en zal het relais(RE) afgevallen zijn. Wanneer nu op drukknop(S1) wordt gedrukt zal de eerste monostabiele multivibrator gestart worden, en zal de uitgang(pen4) LAAG worden. Omdat de NAND-poort(IC2A) nu n ingang op mist, zal de uitgang van deze poort nu HOOG worden. Hierdoor zal transistor(T1) in geleiding raken, waardoor het relais(RE) zal aantrekken. Wanneer de ingestelde tijdsperiode van de eerste monostabiele multivibrator verstreken is, zal uitgang(pen 4) LAAG en uitgang(pen 13) HOOG worden, direct zal de tweede monostabiele multivibrator worden gestart. De uitgang van de tweede monostabiele multivibrator (pen 12) is LAAG. Omdat de status van de NAND-poort(IC1A) niet wijzigt, zal het relais(RE) in aangetrokken toestand blijven. Wanneer nu de tweede monostabiele multivibrator zijn tijdsperiode doorlopen heeft, zal de uitgang (pen12) HOOG worden. Hierop reageert de NAND-poort(IC1A) en zal nu een LAGE uitgang krijgen. Transistor(T1) komt in sper-toestand en het Relais(RE) zal afvallen. Via de beide potentiometers(P1 en P2) zijn de tijdsperioden van beide monostabiele multivibratoren continu regelbaar. Het schakelcontact van het relais is via aansluitpunten beschikbaar, voor diverse schakel-toepassingen.
0068.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster