Schakeling is geplaatst op 04 mei 2012
Interval-systeem voor ruitenwisser.
Bij oudere- en oldtimer-automobielen komen veelal ruitenwisser-interval-systemen voor die per interval n slag maken, of er in het geheel geen interval-systeem aanwezig is. In de schakeling welke voornamelijk met CMOS-technologie is opgebouwd, zijn de poorten(IC1A en IC1B) als astabiele multivibrator geschakeld, welke zorg dragen voor de interval-cyclus. Stappenschakelaar(S5) bepaalt de vier interval-tijden: S5 via R10=5 seconden, S5 via R11=15 seconden, S5 via R12=30 seconden, S5 via R12=45 seconden. Wanneer u geen vaste interval-tijden wenst, kunt u schakelaar(S5 en de bijbehorende weerstanden R10 t/m R12) vervangen voor een potentiometer van 2 Mohm, hierbij moet wel de waarde van condensator(C6) worden verhoogd naar 47F. Direct achter de astabiele multivibrator, zijn de poorten(IC1C en IC1D) geplaatst welke zorg dragen voor een flankverbetering. De poorten(IC2A en IC2B) vormen een monostabiele multivibrator, welke als 'one-shot'-signaal gever fungeert, en wordt aangestuurd vanuit het differentiatie-netwerk welke na de poorten(IC1C en IC1D) zijn geplaatst. De pulstijd van deze 'one-shot' is ongeveer 0,55xC7xR15 hetgeen met de gegeven waarden ongeveer 0,3 seconden is. Ook het 'one-shot'-signaal heeft een flankverbetering bestaande uit de poort(IC2C). De uitgang van poort(IC2C) stuurt via diode(D5) samen met de uitgang(IC1D)van de astabiele multivibrator via diode(D4) poort IC2D. De uitgang van deze laatste poort, stuurt via diode(D2) de transistoren(T1). Deze wordt gevolgd door de transistoren(T2 en T3). De collector van transistor(T3) vormt het massa-contact welke via de bestaande wis-schakelaar(S4) in de automobiel loopt. Transistor(T5) krijgt voeding via poort(IC1D), waarbij de basis van deze transistor gestuurd wordt vanuit poort(IC2C). De collector van transistor(T5) is direct verbonden met de basis van transistor(T4), waarbij transistor(T4) als buffertrap fungeert tussen transistor(T5) en de thyristor(TH1). De schakeling wordt opgenomen tussen de bestaande bedrading/schakelaars in de automobiel. Schakelaar(S4) is de gewone wisser-schakelaar op het stuur. Het midden(rust)-contact van deze schakelaar wordt verbonden met de collector van transistor(T3). Schakelaar(S3) stelt het in de ruiterwisser-motor aanwezige overneem-contact voor. Schakelaar(S2) is de IN-UIT schakelaar van de interval-schakeling. In de getekende UIT-stand, worden de transistoren(T1,T2 en T3) continu gestuurd.
0070.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster