Schakeling is geplaatst op 05 mei 2012
Vertraagde uitschakeling van HAL-lamp.
Indien u over een grote hal beschikt, of s'avonds via een trappenhuis moet wandelen is het vertraagd uitschakelen van de hal verlichting erg handig. Om dit te kunnen realiseren, voldoet de inzet van een precisie TIMER integrated circuit. Dit IC welke zeer bekend is onder de codering 555, voldoet met wat randcomponenten uitstekend. Wanneer de drukknop(S1) éénmalig gebruikt wordt, zal de uitgang van de timer(pen 3) gedurende een bepaalde tijd een spanning afgeven welke nagenoeg overeenkomt met de voedingsspanning van deze schakeling. De bepaalde tijd, wordt gerealiseerd via het RC-netwerk van weerstand(R2) en condensator(C3). Deze tijd is aan te passen, door de component-waarden aan te passen via de formule: t(in seconden)=R(in ohm)xC(in farad). Wanneer u de gegeven component-waarden gebruikt, is de tijd 10000000 x 0,000047=470 seconden. Omdat componenten altijd een tolerantie hebben, kunt u grofweg een tijdsperiode van 7,5 minuten stellen. De uitgang van het timer-IC mag maximaal 200 mAmpére stroom verwerken, let erop de spoelweerstand van het te gebruiken 12 Volt relais boven 60 Ohm is. Omdat het relais-contact rechtreeks de 220V~ hal-verlichting schakelt is het van belang dat het relais-schakelcontact deze spanning en de stroom welke de hal-verlichting opneemt kan verwerken.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
0071.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster