Schakeling is geplaatst op 10 mei 2012
Automatische bedlees lamp.
Deze automatische bedlees lamp, is handig voor ouders welke hun kroost een bedlees-periode gunnen waarbij een kleine lamp gedurende een bepaalde periode kan branden. De automaat is opgebouwd rondom een 555 Intergrated Circuit(IC1), welke als monostabiele multivibrator ingesteld staat. Er zijn twee tijd bepalende componenten, te weten weerstand(R1) en condensator(C2), hierbij kan verandering van de waarden van deze componenten aangepaste tijden geven. De tijd is te berekenen via de formule t(seconden)=R1(Mohm)xC2(F). Met de aangegeven waarden is de tijd ongeveer 1000 seconden, hetgeen neerkomt op iets meer dan een kwartier. LET OP: vanwege eventeuele lek in condensator(C2) kan de tijd anders uitpakken, een goede kwaliteit TANTAAL-elko is een must. Zoals u in het schema kunt zien, moet schakelaar(S1) een sleutelschakelaar zijn, zodat u als ouder aleen de automaat kunt activeren, anders zou het effect nul zijn. Wanneer er 220V~ op de schakeling aanwezig is, en schakelaar(S1) sluit, zal uitgang(pen 3) van(IC1) omklappen naar HOOG, waardoor transistor(T1) in geleiding komt en zo lang blijft totdat de RC-tijd is verstreken. Gedurende deze tijd zal de lamp(LA1)branden, zodat er gelezen kan worden. Wanneer de lamp niet boven 15 Watt vermogen uitkomt, behoeft de transistor(T1) niet op een koelplaat te worden gemonteerd. Indien u toch een lamp met een hoger vermogen wilt gaan gebruiken, is koeling wel nodig en zult u ook zwaardere uitvoeringen van de transformator(TR1) en brugcel(BC) in moeten zetten. De schakeling kan op twee manieren worden gereset ten eerste de RC-tijd is verstreken, de lamp dooft en er kan niet meer worden gelezen. Een tweede reset-mogelijkheid is, indrukken van drukknop(S2). Wanneer uw kind moe is en wil gaan slapen is indrukken van de drukknop voldoende om het leeslicht UIT te doen. Omdat er geen set-mogelijkheid aanwezig is(ongeoorloofd verlengen van de leesperiode door het kind), kan na aflopen van de RC-tijd de automaat ALLEEN opnieuw worden geactiveerd door het met de sleutel OPENEN en direct weer SLUITEN van schakelaar(S1).
0077.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de condensator C2 is een SMD-uitvoering, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster