Schakeling is geplaatst op 8 november 2013
Lange 100x tijd Timer.

Een groot nadeel van de meeste timers welke op (monostabiele schakelingen) ontwikkeld zijn is, dat wanneer er grotere tijdswaarden bereikt (bijvoorbeeld: enkele minuten) moeten worden de tijdbepalende componenten behoorlijk grote waarden moeten hebben. De hier beschreven schakeling maakt gebruikt van een kunstgreep, waardoor tijden 100x zo lang als normaal zijn te realiseren. De werking van het geheel is als volgt: Wanneer we de OpAmp(IC1) even wegdenken, zal condensator(C1*) worden geladen door weerstand(R3). Als u nu weerstand(R1) even verwaarloosd, zal de laadstroom volgens de wet van Ohm gelijk zijn aan het spanningsverschil over weerstand(R3) gedeeld door de waarde van weerstand(R3). Dit spanningsverschil zal --- bij nog ontladen van condensator (C1*) --- gelijk zijn aan de voedingsspanning. Wanneer OpAmp(IC1) nu toegevoegd gaat worden, zal deze als spanningsvolger gaan opereren waardoor de onderkant van weerstand(R4) op hetzelfde potentiaal komt als de condensator-spanning. Over weerstand(R4) valt dan (bij benadering) 1/100 van de voedingsspanning. Deze spanning staat ook over weerstand(R3), waardoor de laadstroom van condensator(C1*) dus aanzienlijk kleiner is geworden. Dit zal een 100 maal zo lange monotijd opleveren. Wanneer de condensatorspanning een bepaalde waarde (in te stellen via de waarde van weerstand(R2 en R7) overschrijdt, zal de 741 OpAmp(IC2) omklappen. Via weerstand(R5) is een kleine hysteresis toegevoegd, om er zeker van de zijn dat OpAmp (IC2) maar één blokgolf-vormige PULS afgeeft. De Timer wordt gestart via het indrukken van schakelaar(S), waardoor de condensator(C1*) zal worden ontladen. Instelpotmeter(P) moet zodanig worden ingesteld, dat de schakeling na het indrukken van schakelaar(S) daadwerkelijk aan de timing-cyclus begint. De monotijd is onafhankelijk van de voedingspanning welke op de aansluitpunten(PLUS en (0)NUL)moet worden aangesloten. Deze voedingspanning mag tussen 10 en 15 Volt liggen, waarbij een stroom van 100 milliAmpére voldoende moet zijn. De monotijd van de schakeling kan worden berekend via de formule welke onderaan de componentenlijst is afgedrukt, waarbij als voedingsspanning 12 Volt is gehanteerd. De waarde van condensator(C1*) is afhankelijk van de door u gewenste en berekende monotijd van de schakeling, vandaar het * achter de codering van de condensator. Tevens is de uitvoering van de elko-condensator afhankelijk van de waarde (let hier op bij het ontwikkeln van de printlayout). De Blok-golf vormige PULS-uitgang kan worden gebruikt om een signaalgever in te schakelen. Wanneer u een variabele monotijd als basis voor deze timer wenst, kunt u weerstand(R3) als potentiometer uitvoeren. De monotijd is dan rechtevenredig met de ingestelde waarde. Ook kunt u de spanningsdeler weerstand(R2/R7) als potentiometer uitvoeren, in dit geval zal de monotijd toenemen volgens de e-macht.
0167.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster