Schakeling is geplaatst op 4 september 2016

Deurbel met "doedelzak"-tonen.

Vaak is de deurbel in een woning een standaard gong of reguliere bel. Met deze schakeling heeft u gegarandeerd iets afwijkends. De totnen welke deze schakeling hoorbaar maakt, komt sterk overeen met een doedelzak. Om te voorkomen dat de deurbeller blijft aanbellen omdat het zo'n afwijkende geluidscyclus is, heeft deze deurbel een zogenaamde ATLBO-beveiliging. Door deze Al-Te-Lang-Bellen-Onderdrukking, zal de deurbel ongeveer 2 seconden actief zijn of de drukknop nu Lang of Kort ingedrukt gaat worden. Het CMOS Integrated Circuit (IC1) is in gebruik als "vrijlopende oscillator", waarvan de frequentie door de condensator(C1) en weerstand(R2) bepaald kan worden. Met de gebruikte waarden zal de oscillator-frequentie ongeveer 800 Hertz bedragen. Het uitgangssignaal van de oscillator gaat naar een standaard versterkertrap, welke rondom transistor(T1) is opgebouwd. De op deze versterkertrap aangesloten kleine luidspreker met een impedantie van 150 ohm, zal het signaal hoorbaar maken. Ook gaat het van de oscillator afkomstige signaal via een als 2-deler geschakelde Flip-Flop (IC2A) naar een binaire teller (IC3). Deze binaire teller zal met behulp van een weerstanden-netwerk(R4 t/m R11) een trapspanning maken. Deze trapspanning zal worden gebruikt om via pin 9 een variatie in de oscillator-frequentie aan te brengen, hetgeen het "doedelzak"-effect zal veroorzaken. Om te voorkomen dat bij kortstondig bedienen van de drukknop(S) de doedelzak-cyclus vroegtijdig gestopt gaat worden, is de tweede Flip-Flop (IC2B) ingezet. Omdat er enkel CMOS-IC's zijn toegepast heeft de 5 Volt voeding ruim voldoende aan 100 milliAmpére stroom.

0240.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl