Schakeling is geplaatst op 18 mei 2005.

Schakeling is AANGEPAST op 12 januari 2018

Programmeerbare tijdschakelaar.

Veelal worden voor tijdschakelaar-schakelingen het overbekende NE 555 Integrated Circuit toegepast. Hierbij zal deze veelal als astabiele multivibrator geschakelde timer, in de praktijk een vertragingstijd van enige minuten kunnen realiseren vanwege de lek welke de tijdsbepalende condensator heeft. Het in deze schakeling toegepast XR 2240 CP Integrated Circuit (IC1), bevat een speciale timer met gekoppelde flip-flop delerketen. Hierdoor kunnen tijdvertragingen tot een factor 255 groter dan de fundamentele vertraging gerealiseerd worden. Vanwege het feit dat de uitgangen van de flip-flop in de keten direct bereikbaar zijn, kan men veel verschillende schakeltijden kiezen, zonder dat de tijdbepalende RC-combinatie te wijzigen.Met de potentiometer van 10 megaOhm en de condensator van 10 microFard zijn indien kwaliteits-componenten worden gebruikt tijden tot 1000 seconden te realiseren. Standenschakelaar (S1) bepaald de vermenigvuldigings-factor van deze tijd. Voor stand 1 is dit maal 1, Voor stand 2 is dit maal 2, Voor stand 3 is dit maal 4, Voor stand 4 is dit maal 8, Voor stand 5 is dit maal 16, Voor stand 6 is dit maal 32, Voor stand 7 is dit maal 64, en voor stand 8 is dit maal 128. Onder ideale omstandigheden komt dit neer op maximaal 128x100=12800 seconden = 213,333333333 minuten = 3,555555555 uur. Transistor (T) is als inverter geschakeld en via condensator (C4) bereikt het signaal pin 2 van Integrated Circuit (IC2). Dit is een als monostabiele oscillator geschakelde NE 555 timer. De tijdsduur van deze trap wordt bepaald door weerstand (R5) en condensator (C5) en bedraagt met de gegeven waarden ongeveer 4 seconden. Wanneer nu Potentiometer (P) in de maximale weerstand-stand staat en standenschakelaar (S1) staat in stand 8 dan wordt het relais (RY) ongeveer eens per 3,5 uur gedurende 4 seconden bekrachtigd. Door standenschakelaar (S1) te verzetten danwel potentiometer (P) te verdraaien kunnen diverse ander tijdseenheden worden ingesteld. Deze programmeerbare mogelijkheden, zorgen voor een breed toepassingsgebied van deze schakeling. Eventueel kan de bekrachtigings-tijd van relais (RY) aangepast worden door weerstand (R5) en/of condensator (C5) van waarde te veranderen.

0268.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl