Schakeling is geplaatst op 1 september 2005

Schakeling is AANGEPAST op 25 augustus 2018

Centrale Verwarming pompmotor-timer.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Omdat in de wat oudere Centrale Verwarming ketels, de pompmotor relatief vaak conitinu in bedrijf is (met als argument het beschermen van leidingen/radiatoren) is dit 1 van de meest constante elektriciteits-verbruikers in een woonhuis. Met deze schakeling is het mogelijk om de Centrale Verwarming-pompmotor veel efficienter / voordeliger te gebruiken. De meeste Centrale Verwarming-ketels bezitten een 24 Volt~ systeem, waarvan de transformator dusdanig gedimensioneerd is, dat voedingsspanning aftappen voor deze schakeling geen problemen oplevert. U sluit de twee draden welke u van de secundaire-kant(24 Volt) van de transformator welke aanwezig is in de Centrale Verwarming-ketel haalt aan op de aansluitpunten A en B. De ketel-thermostaat wordt op de aansluitpunten C en D aangesloten. De kamer-thermostaat sluit u op de aansluitpunten E en F aan en als laatste sluit u op de aansluitpunten G en H het gasrelais aan. Wanneer nu de contacten van beide thermostaten gesloten zijn zal het gasrelais, de gasklep openen om het water te kunnen verwarmen. Op het moment dat 1 van de thermostaten zijn ingestelde waarde heeft bereikt, gaat de gasklep dicht. De pompmotor blijft gewoon doordraaien, hetgeen in de nacht en in de zomer zonde van de verbruikte elektriciteit is. Wanneer het vriest is het wel belangrijk dat het water wordt rondgepomd. In deze schakeling zorgt diode(D 1) voor het gelijkrichten van de 24 Volt wisselspanning waarna er via de condensatoren(C 1, C 2, C 3, C 4) de weerstand(R 1) en Spanningsregelaar(IC 1) een keurige 12 Volt gelijkspanning beschikbaar is. Voor de pomp-detectie is het nodig om op het knooppunt Diode(D 6) / weerstand(R 5) een spanning te krijgen wanneer de pompmotor moet gaan draaien. Wanneer er over het gasrelais spanning staat loopt deze door weerstand(R 9) en wordt via diode(D 3) gelijkgericht en zal via diode(D 5) naar het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) gevoerd worden. De pompmotor moet echter ook draaien wanneer het water op keteltemperatuur is, omdat dan de ketel-thermostaat contacten open zijn, zal over het gasrelais geen spanning meer staan. De spanning over aansluitpunten A en B staat via weerstand(R 4) over diode(D 4). Transistor(T 2) geleidt niet omdat de kamer-thermostaat als gesloten wordt beschouwd. Door diode(D 4) wordt de spanning gelijkgericht en via diode(D 6) naar het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) gevoerd. in beide gevallen is het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) dus op een hoog logisch niveau. Wanneer nu de situatie dusdanig is dat de ketel-thermostaat gesloten blijft en de kamer-thermostaat steeds open en dicht gaat (dit is een praktijksituatie) gebeurt het volgende: bij geopende kamer-thermostaat staat er spanning tussen aansluitpunten E en B. Deze wordt via weerstand(R 6) / diode(D 2) gelijkgericht, waardoor transistor(T 2) gaat geleiden. Hierdoor wordt de collectorspanning laag. Het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) wordt dan via diode(D 6) ook laag via diode(D 5) kan ook geen spanning kan komen omdat over de aansluitpunten G en H in deze situatie nooit spanning kan staan. Gaat de kamer-thermostaat dicht dan geleidt T2 niet meer maar nu staat er wel spanning over de aansluitpunten G en H en via diode(D 5) staat er door diode(D 3) gelijkgerichte spanning op knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5). Het bovenstaande resumerend kunt u zeggen: er moet op het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) spanning staan wanneer alleen tussen aansluitpunten A en B of tussen aansluitpunten E en F spanning staat. Er staat geen spanning op het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) wanneer de kamer-thermostaat open staat en er een spanning tussen de aansluitpunten E en B staat. Er is nu een pomp-detectie gerealiseerd. Vervolgens de tijdgenerator. Deze bestaat uit Integrated Circuit(IC 2) met een periodetijd van ongeveer 45 seconden met de toegepaste waarden, en een deler met het Integrated Circuit(IC 1). De uitgang van het timer Integrated Circuit(IC 2) is verbonden met de ingang van het deler Integrated Circuit(IC 1). Van de beschikbare uitgangen van de deler worden er twee gebruikt. Nadat de gasklep is gesloten en de spanning over zenerdiode(ZD) van 10 Volt weggezakt is, kan pen 11 (reset) van Integrated Circuit(IC 1) niet meer geactiveerd worden, en zal pen 4 van Integrated Circuit(IC 1) na ongeveer 24 minuten in de hoog status komen. Hierdoor zal de eindtrap in de uit-status komen en zal het relais(RY) afvallen er van uitgaande dat de gasklep binnen deze tijd niet opnieuw bediend is. De deler(IC 1) wordt dan namelijk gereset. Hiermee is onnodig rondpompen van afgekoeld-water uitgesloten. Indien de deler(IC 1) NIET binnen 614 minuten gereset wordt, zal pen 3 van (IC 1) hoog worden. Hierdoor zal de eindtrap bediend worden, en zal de pompmotor gaan draaien. Omdat de cyclus automatisch hervat wordt, zal de pompmotor na 24 minuten draaien weer uitgezet worden. Hiermee is het af en toe verplaatsen van het water in de zomer gerealiseerd. De eindtrap bestaat uit een eenvoudige aan/uit-schakeling met behulp van een PNP- en een NPN-transistor (T 1 en T 3). Het relais(RY) waarmee direct de pompmotor wordt geschakeld is opgenomen in het emittercircuit van transistor(T 4). Om transistor(T 4) in geleiding te brengen en daarmee het relais(RY) te bekrachtigen moet er op het knooppunt diode(D 6) / weerstand(R 5) een spanning staan transistor(T 1) zal nu een houd-functie verzorgen. De pompmotor wordt op de aansluitpunten I en J aangesloten, omdat aansluitpunten K en L met de 220 Volt~ netspanning verbonden worden is het relaiscontact(RY 8,9,10) de feitelijke schakelaar. Afhankelijk van het vermogen van de motor moet het relaiscontact voldoende zwaar uitgevoerd zijn. Het gebruikte relais(RY) kan 6 tot 10 Ampere schakelen via de contacten De LED's(LED 1 en LED 2) zullen van een afstand duidelijk maken, wat de status van de pompmotor is (GROEN=AAN en ROOD=UIT). Indien u deze schakeling in een reeds bestaande Centrale Verwarming ketel wenst in te bouwen, is bovenstaande uitgebreide beschrijving van de werking erg belangrijk.

0306.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl