Schakeling is geplaatst op 8 februari 2006
Licht/donker imitator.
Deze schakeling kunt u de verlichting in bijvoorbeeld een volliére of terrarium 'geleidelijk' laten UITgaan, waardoor het leven van de in deze ruimtes aanwezige dieren aangenamer zal worden omdat ze NIET meer zullen SCHRIKEN van het plotseling UITSCHAKELEN van de 'verlichting' door bijvoorbeeld een schakelklok. De schakeling maakt een natuurgetrouwe zonsondergang van ongeveer een half uur mogelijk. U ziet bovenaan in het schema een {grijs] getekende schakelaar S , dit is het schakelcontact van de schakelklok waarmee normaliter het licht UIT/AAN-geschakeld wordt. Gedurende de tijd dat schakelcontact S gesloten is (licht AAN), zal condensator(C2) opgeladen worden en de het potentiaal op de basis van zowel transistor(T1) alsook van transistor(T2) positief houden. Transistoren(T1 en T2) zijn in 'cascade'-geschakeld om een zo hoog mogelijke ontlaadweerstand voor condensator(C2). Het gloeilampje(LA) zal gaan branden en omdat deze samen met de LDR in een 'lichtdicht' kunstof doosje/buisje is ondergebracht zal de LDR perfect op de lichtsterkte van het lampje(LA) reageren. De LDR is opgenomen in het trigger-circuit van de TRIAC. Zolang de LDR door het gloeilampje 'belicht' wordt, is zijn weerstand laag en zal de TRIAC 'opengestuurd' zijn en de verlichting in de ruimte (aangesloten op 220V~ aansluitpunt BEL) branden. Via instelpot(P1) kunt u de gevoeligheid van e LDR iets in stellen. Wanneer de originele tijdklok zijn ingestelde 'eindtijd' bereikt, zal schakelcontact S geopend worden, nu zal condensator(C2) zich langzaam gaan ontladen over de transistoren(T1 en T2). Vanwege het langzaam afnemend potentiaal zullen de transistoren(T1 en T2) steeds meer gaan sperren. Als gevolg hiervan zal het gloeilampje steeds zwakker branden, waardoor de weerstand van de LDR zal oplopen. De TRIAC-regeling zal de aangesloten verlichting en/of verwarming langzaam terugregelen naar NUL en dus uiteindelijk volledig laten UITGAAAN. OPMERKING: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke 220V~ netspanning, voorzichtigheid bij de bouw en een goede isolatie en degelijke behuizing zijn erg belangrijk!.
0335.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

U ziet in de layout iets boven de LA-aansluitng, 2 contactpunten dit zijn de punten waarop het schakelcontact van de schakelklok aangesloten moet worden

Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster