Schakeling is geplaatst op 9 augustus 2007
0-99 seconden timer.
Door gebruik te maken van het Maxim Integrated Ciruit ICM7250 (IC1), kan met relatief weinig externe componenten een stabiele timer gemaakt worden. Omdat het Integrated Circuit (IC1) een achttal programmeerbare-ingangen bevat, kunt u een relatief groot instelbereik gebruiken. In deze schakeling zijn een tweetal duimwiel-schakelaars ( S1 en S2) gebruikt om het instellen eenvoudig te houden. Op de ingangen 1,2,3 en 4 worden de eenheden (0 t/m 9) ingesteld en op de ingangen 5,6,7 en 8 de tientallen. U kunt op deze manier een instelling van 00 tot 99 eenheden maken. De lengte van één eenheid wordt bepaald door de R/C-combinatie (R3, R2, P1 en C1). Met de in deze schakeling gebruikte waarden zijn de eenheden één seconde. Door instelpotmeter(P1) te verdraaien kunt u eenvoudig een andere tijdseenheid verkrijgen. Wanneer u met deze vier R/C-componenten experimenteerd, kunt u een breed scala aan tijdseenheden instellen. Volgens de Maxim datasheet van dit Integrated Circuit (IC1) mag de totale R in het R/C-netwerk maximaal 22 Mohm bedragen, en de minimale waarde voor C in dit netwerk 10 pf. Het is wel van belang om bij langere tijdseenheden met grotere C-waarden voor de condensator types met een lage lekstroom te gebruiken. Gebruik van de schakeling, wanneer u middels drukknop (S3) de interne flip-flop van het Integrated Circuit (IC1) reset. De uitgang van het Integrated Circuit (IC1) klapt om van 'hoog' naar 'laag'. Na het verstrijken van de ingestelde tijd, zal de uitgang weer terugklappen. Op deze wijze is een eenvoudige electronische tijdschakelaar gerealiseerd. Deze schakelpuls wordt zorgt samen met transistor (T1) voor het laten omklappen van het aangesloten relais (RE). Op het wisselcontact van dit relais, kunt u bijvoorbeeld een lamp aansluiten, welke nu electronisch aan/uit-geschakeld kan worden. De schakeling kan het beste gevoed worden met een 2 tot 9 Volt voeding, omdat een hogere waarde (tussen 9,5 en 16 Volt) er voor zorgt dat de uitgang permanent hoog blijft. Bij de dimensionering van de onderdelen, is gekozen voor een 5 Volt voeding. De stroomopname van de schakeling is slechts 1 mA, waarbij het verbruik van het aangesloten relais bijgeteld moet worden. Door de relatief brede voedingsspanning, kunt u wat vrijer omgaan met de spoelspanning van het te gebruiken relais. De darlington transistor (T1) kan ongeveer 4 Ampére stroom verwerken.
1281.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster