Alle aangeboden informatie, schakelingen, componentlijsten, printlayouts op deze site zijn met zorg samengesteld.

Het gebruik en verwerken van al het op deze site aangeboden informatie is VOLLEDIG voor uw eigen risico.

Voor eventuele schema- en/of tekenfouten is finimuis.nl nimmer aansprakelijk te stellen.

Er kunnen schakelingen op finimuis.nl staan, waarvan de componenten niet meer of slecht verkrijgbaar zijn.

Alle printlayouts, zijn als voorbeeld bedoeld en zijn nergens als zodanig verkrijgbaar.

Finimuis.nl heeft gebruik gemaakt van componenten-informatie welke op moment van plaatsing bij finimuis.nl bekend is.

Finimuis.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de aangeboden informatie.

Schade ten gevolge van mogelijk niet goed functioneren van een schakeling, valt nooit onder de verantwoordelijkheid van finimuis.nl

Indien u fouten aantreft op deze website, mail deze dan naar Finimuis.nl zodat Finimuis.nl dit kan herstellen, danwel een schakeling "off-line" kan brengen.


finimuis.jpg


Terug naar de startpagina